História klubu

GIANT GYM bol založený koncom roka 2015 Dušanom Riňákom a Milošom Timkom.

OFICIÁLNY DÁTUM VZNIKU JE 01.04.2016

OFICIÁLNY DÁTUM VZNIKU JE 01.04.2016

MANAŽÉR A TRÉNER

Ing. Miloš Timko

tel. : 0948 401 768

Vnútorný poriadok klubu

Vnútorný poriadok klubu

1) Za každých okolností, rešpektuj pokyny trénerov alebo ľudí, ktorí za tréning zodpovedajú.

2) Všetci sme si rovní a sme jeden tím. Netolerujeme žiadne agresívne správanie, povyšovanie a urážanie!

3) Trénuj s radosťou a vydaj zo seba všetko.

4) Dbaj na dostatočnú hygienu. V priestoroch športového klubu udržiavaj čistotu a poriadok.

5) Nezabudni nás prísť podporiť na všetkých klubových podujatiach a podujatiach, na ktorých máme účasť.

6) Usmerňuj a pomáhaj začiatočníkom.

7) V priestoroch telocvične a jej okolí, sa tiež netoleruje užívanie alkoholu, tabakových výrobkov a drog!