Ako prebiehajú tréningy v klube?

Tréningy sú vhodné pre všetky vekové kategórie.

Tréningy sú zostavované spôsobom aby sa ich mohli zúčastňovať všetky vekové kategórie žien a mužov, bez ohľadu na momentálnu fyzicku a silovú kondíciu.

Rezervuj si svoj prvý tréning zadarmo.


1

Základom je sa dobre rozcvičiť

Rozcvička

Pred samotným tréningom je 10 minútová časť, kedy sa ľahko precvičuje celé telo, aby bolo pripravené na športovú aktivitu. Na okysličenie organizmu sa používajú dýchacie cvičenia.


2

Správna technika je základ

Osvojenie si techník

Tréning je vedený v precíznom osvojovaní si všetkých techník, v kondičnej časti, kde sú využívané úderové panely a vrecia, tiež práca vo dvojici a atletické prvky. Silová časť pozostáva z cvikov s vlastnou váhou a závažiami.


3

Využitie naučených techník v praxi

Sparing a klinč

Súčasťou každého tréningu je tzv. „sparing“ a „klinč“, pri ktorých sa natrénované techniky používajú ako nácvik samotného boja. Intenzita týchto techník je 20% z plnej sily, aby každý tréning prebiehal bez zranení.


4

Uvoľnenie svalového napätia

Stretching

Na konci tréningu sa pomocou strečingových cvikov uvoľňuje svalové napätie a na základe dýchacích cvičení uvoľní celý organizmus, čo tiež pomáha k vyplaveniu endorfínov.